mercurex@mercurex.sk
+421 905 946 518
Založenie spoločnosti 25.01.2008
Činnosť spoločnosti je ručné a strojové balenie sušeného ovocia, kadizovaného ovocia, dražovaného ovocia a ovocia v čokoláde.
Balenie sušeného ovocia, balenie zeleniny, ručné práce - skladanie krabičiek, kartónov a obalov.
ručné balenie


strojové balenie


ručné práce
Počet zamestnancov cca 20 osôb

Výrobné priestory 300m2

Skladové priestory 620m2

Technické vybavenie:
2x baliaca linka minipack, dopravníky,
elektronické váhy
MERCUREX s.r.o., prevádzka Oreské